Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Core Member Cú KLMale/Vietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
3 Week Core Membership:
Given by karindeviant
Statistics 35 Deviations 1,263 Comments 7,017 Pageviews

Commissions

PSD Art
Nếu bạn muốn 1 trong 5 PSD trên hoặc làm riêng cho bạn 1 art tương tự như trên (gởi kèm cho bạn luôn cái PSD art đó) chỉ cần góp cho Cú 20 point.
Nếu bạn muốn tất cả PSD trên thì hãy góp cho Cú 80 point. Donate tại wall 

Thank you very much!!!!

Visitors

:iconkawaiilunacchi: :iconykl-chanh: :iconsayopisces: :iconharveyvanbrown: :iconkihamiun:

Journal History

Groups

Donate

OwlKL has started a donation pool!
1,320 / 4,000
Give me point if you like Chiyo Smiling Icon by Magical-Icon
Thank you very much Yato Smiling Icon by Magical-Icon Yato Smiling Icon by Magical-Icon Yato Smiling Icon by Magical-Icon573/4000

You must be logged in to donate.
:icondahub::icondahub::icondahub::iconmn7one::icondahub::icondahub::iconbinh28127::iconanutdraws::icondahub::iconykl-chanh:

Activity


1500 PT RaffleFIRST
1500 PTS
1 FREE COMMISSION
SECOND
500 PTS
1 FREE COMMISSION
THIRD
1 FREE COMMISSION
HOW TO ENTER
You must be a watcher; new watchers are welcome. Just comment below, and I'll give you your entry number.
FOR MORE ENTRY NUMBERS
- Make a poll or journal advertising this raffle and link it in your comment.
-Tag someone. (Dead accounts don't count, and neither do alts)
Max 3 entry numbers permitted (the above options provide one entry each).
INFO
- You do not need to accept the commission if you don't want, however it cannot be replaced with a point equivalent.
- More commission options will likely be available by the time this raffle is finished, but I  also do custom icons.
- It isn't necessary to fav the journal to enter.
- Ends on April 22, 2017
- Commissions
Cuối cùng cũng đổi được tên Chiyo Crying Icon 
Mar 18, 2017
:iconowlkl:OwlKL has changed their username (formerly MikaSturu)

About me

About me: Cú KL(OwlKL)Xin chào mọi người (/'w')/
- Tên tôi là Cú Lười _(:3 J \_)_ cre art là KL. Tên khá là rắc rối :vv KL là KandL (nó có nghĩa gì thì xin đừng hỏi :vv) Bạn có thể gọi là Cú, KL hay KandL cũng được :33 và mong bạn sẽ không nhầm Cú hay KL (tức là tôi) với những người khác : D
- Tôi sinh 2k1. Tôi rất bình đẳng giới + tuổi nên muốn xưng hô sao thì tùy các bạn (~'w')~
- Tôi thích xem anime, vẽ, design,... và đặc biệt tôi rất lười .w.
..................................................
- Hello everyone (/ 'w') /
- Thanks to my D.A
- My name is Cú Lười (Lazy Owl). Cú(Owl) common name _ (: 3 J \ _) _ Cre art was KL
- I am very gender equality + age should want, depending of your vocative (~'w')~
- I like to watch anime, draw, design, ... and particularly I was very lazy ;;w;;
-...............

- Fav, Watch, if you want Donate points ...
- Thank you for visiting and support art of Cú (cảm ơn các bạn đã đến thăm và ủng hộ art của Cú) :33

- Nhấn vào thanh màu đen để nghe nhạc nhá! Mong các bạn cũng thích nó như Cú .w.

<Long Player 2:

Long Player 2:

Long Player 2:


Long Player 2:


Long Player 2:

Comments


Add a Comment:
 
:iconnitrogoblin:
NitroGoblin Featured By Owner 15 hours ago  Hobbyist General Artist
Reply
:iconsayopisces:
SayoPisces Featured By Owner 18 hours ago
- Em thăm
Reply
(1 Reply)
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 3 days ago  Student Artist
- Qua nii
- E xl vì đã bơ :3
Reply
(1 Reply)
:iconjkx-karr:
JKx-Karr Featured By Owner 6 days ago  New Deviant Student Interface Designer
em ghé:v
Reply
(1 Reply)
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Mar 19, 2017  Student Interface Designer
- nii nhớ em? ;-;
Reply
(1 Reply)
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Mar 19, 2017  Student
:3 cám ơn nii về quà nha
Reply
(1 Reply)
:iconykl-chanh:
YKL-chanh Featured By Owner Mar 19, 2017  Student Interface Designer
. Chúc mừng Senpai lên core nha <'3 
Reply
(1 Reply)
:iconsayopisces:
SayoPisces Featured By Owner Mar 18, 2017
- Em thăm
Reply
(1 Reply)
:iconykl-chanh:
YKL-chanh Featured By Owner Mar 16, 2017  Student Interface Designer
. Thăm Senpai-Cú 'A' 
Reply
(1 Reply)
:iconounkhambrake:
OunkhamBrake Featured By Owner Mar 16, 2017  Student Interface Designer
Làm quen được không bạn Cú ơi = )).
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: